FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका न्यायिक समिति समक्ष पेश गरेको मिलापत्रको संयुक्त निवेदनपत्र ७७/७८ 09/16/2020 - 11:50 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका न्यायिक समिति समक्ष पेश गरेको मिलापत्रको संयुक्त निवेदनपत्र.pdf
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका न्याय समिति समक्ष पेश गरेको निवेदन - पत्र ७७/७८ 09/16/2020 - 11:48 PDF icon बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका न्यायिक समितिमा दिने उजुरिको ढाँचा.pdf
ब्यवसायिक दर्ता फाराम ७४/७५ 10/09/2018 - 12:32 PDF icon ब्यवसायिक दर्ता फाराम.pdf
आयोजना सम्झौता फाराम ७४/७५ 10/09/2018 - 12:31 PDF icon आयोजना सम्झौता फाराम.pdf
आयोजना सम्झौता फाराम ७४/७५ 10/09/2018 - 12:10 PDF icon आयोजना सम्झौता फाराम.pdf
सहकारी संस्था दर्ता फारम ७४/७५ 10/09/2018 - 11:42 PDF icon सहकारी संस्था दर्ता फारम.pdf
माग फारम ७४/७५ 10/08/2018 - 09:10 PDF icon माग फारम.pdf
दाखिला प्रतिवेदन फारम ७४/७५ 10/08/2018 - 09:06 PDF icon दाखिला प्रतिवेदन फारम.pdf
दैनिक भ्रमण खर्चको बिल ७४/७५ 10/08/2018 - 09:00 PDF icon भ्रमण आदेशका बिल फारम.pdf
भ्रमण आदेश फारम ७४/७५ 10/08/2018 - 08:50 PDF icon भ्रमण आदेश फारम.pdf

Pages